CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9942966
Đang truy cập:324
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:9
Hồ sơ số:35
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ Huy động và sử dụng nguồn vốn Chương trình Nông thôn mới năm 2011
Tờ số:1
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):15.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:13 /BC-UBND
Ngày ban hành:08/4/2012
Tác giả:UBND Xã Thạch Trung
Trích yếu nội dung:Báo cáo tình hình huy động và sử dụng nguồn vốn chương trình nông thôn mới năm 2011
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: