CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12439180
Đang truy cập:266
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Nội vụ thị xã Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:3
Hồ sơ số:20
Trích yếu hồ sơ:Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, quy hoạch các đơn vị hành chính năm 2005
Tờ số:1
Số lượng tờ:24
Phí khai thác (VNĐ):24.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/3/2005
Tác giả:UBND thị xã Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thị Xã Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: