CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9871264
Đang truy cập:203
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:17
Hồ sơ số:52
Trích yếu hồ sơ:Quyết định Bổ sung dự toán chi ngân sách tháng 6, 7 năm 2012
Tờ số:1
Số lượng tờ:6
Phí khai thác (VNĐ):18.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:942 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:07/6/2012
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cho Phòng Tài chính - KH Thành Phố Hà Tĩnh năm 2012
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: