CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12386311
Đang truy cập:299
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:4
Trích yếu hồ sơ:Kế hoạch phân bổ dự toán kinh phí Sự nghiệp giáo dục năm 2008
Tờ số:1
Số lượng tờ:12
Phí khai thác (VNĐ):12.000
Thể loại:Kế hoạch
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:04/1/2008
Tác giả:Liên phòng: Giáo dục và Đào tạo - Kế hoạch Tài chính huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:Kế hoạch phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2008
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú:Lỗi File đính kèm
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: