CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9871635
Đang truy cập:254
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:11
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư XDCB năm 2009, xây dựng kế hoạch năm 2010
Tờ số:1
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:25 /BC-BA
Ngày ban hành:30/11/2009
Tác giả:Ban Quản lý Công trình
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo tình hình giải ngân và nhu cầu thanh toán vốn XDCB năm 2009 các công trình do Ban Quản lý công trình quản lý thực hiện
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Xây dựng cơ bản, xây dựng dân dụng và công nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: