CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9871076
Đang truy cập:255
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:13
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu văn bản đi năm 2010
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:02 /TC-KH
Ngày ban hành:07/1/2010
Tác giả:Phòng Tài chính - Kế hoạch
Trích yếu nội dung:V/v: Phân công lãnh đạo Phòng tham dự kỳ họp HĐND của các phường, xã
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: