CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12398613
Đang truy cập:89
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:3
Hồ sơ số:18
Trích yếu hồ sơ:Quy hoạch cải tạo ruộng đất của các phường, xã năm 2010 (Tập 2)
Tờ số:143
Số lượng tờ:61
Phí khai thác (VNĐ):61.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:QH
Ngày ban hành:01/1/2010
Tác giả:UBND xã Thạch Môn
Trích yếu nội dung:Hồ sơ Quy hoạch cải tạo ruộng đất của các phường, xã: UBND xã Thạch Môn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: