CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9871288
Đang truy cập:205
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:3
Hồ sơ số:19
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ thủy lợi phí năm 2010, 2011
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:07 /TC-KH
Ngày ban hành:26/3/2010
Tác giả:Phòng Tài chính - Kế hoạch
Trích yếu nội dung:V/v: Phân bổ và Quyết toán kinh phí cấp bù thủy lợi phí các năm 2008, 2009
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: