CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9942823
Đang truy cập:319
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:27
Hồ sơ số:79
Trích yếu hồ sơ:Giấy phép xây dựng năm 2013 (Tập 2) (Từ số 301 - 563)
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:301 /GPXD
Ngày ban hành:25/6/2013
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Giấy phép xây dựng cấp cho ông/bà: Nguyễn Thị Hương - phường/xã: Thạch Trung
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Xây dựng cơ bản, xây dựng dân dụng và công nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: