CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12993533
Đang truy cập:150
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:24
Hồ sơ số:68
Trích yếu hồ sơ:Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể năm 2012 (Tập 1)
Tờ số:3
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Giấy chứng nhận, xác nhận
Số - ký hiệu:28.A.800.017
Ngày ban hành:09/10/2012
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh cá thể cho Phan Thị Thủy, Địa điểm kinh doanh: Số 40 đường Hải Thượng Lãn Ông TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Hiệp hội, Doanh nghiệp, Công ty, Xí nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: