CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12436350
Đang truy cập:208
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:119
Hồ sơ số:440
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Tài liệu văn phòng của UBND tháng 07 đến tháng 12 - Năm 2002
Tờ số:7
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Tài liệu Văn phòng
Số - ký hiệu:61 CV/DA
Ngày ban hành:09/7/2002
Tác giả:Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thông tin - Truyền thông

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: