CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358372
Đang truy cập:112
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Kinh tế - Hạ tầng thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:9
Hồ sơ số:38
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ rà soát diện tích đất trồng lúa thực tế tại các xã, phường Thành phố Hà Tĩnh ( tập 1) năm 2014
Tờ số:38
Số lượng tờ:10
Phí khai thác (VNĐ):10.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:24 /BC-UBND
Ngày ban hành:16/4/2014
Tác giả:UBND xã Thạch Đồng
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo rà soát, thống kê diện tích đất trồng lúa thực tế
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: