CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13022614
Đang truy cập:101
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Kinh tế - Hạ tầng thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:9
Hồ sơ số:37
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ xây dựng nông thôn mới tại xã Thạch Môn năm 2014
Tờ số:16
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:03 /VPĐP NTM
Ngày ban hành:21/2/2014
Tác giả:Văn phòng điều phối
Trích yếu nội dung:V/v: Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM Thành phố tại buổi làm việc với ban chỉ đạo NTM xã Thạch Môn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: