CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12427072
Đang truy cập:107
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Kinh tế - Hạ tầng thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:8
Hồ sơ số:35
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo Thực hiện Đề án Nông thôn mới của các xã năm 2014
Tờ số:1
Số lượng tờ:61
Phí khai thác (VNĐ):61.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:04 /BC-UBND
Ngày ban hành:09/2/2014
Tác giả:Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thạch Bình
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM và kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2014 - 2015
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chương trình, Kế hoạch, Quy hoạch, Thống kê, B.Cáo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: