CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12439314
Đang truy cập:293
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Kinh tế - Hạ tầng thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:8
Hồ sơ số:33
Trích yếu hồ sơ:Triển khai thực hiện bộ tiêu chí theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường của xã, phường Thành phố năm 2014
Tờ số:1
Số lượng tờ:12
Phí khai thác (VNĐ):12.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:88 /UBND-KT
Ngày ban hành:15/1/2014
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Triển khai thực hiện bộ tiêu chí đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: