CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12985338
Đang truy cập:124
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Kinh tế - Hạ tầng thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:7
Hồ sơ số:31
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của Phòng Kinh tế năm 2014
Tờ số:13
Số lượng tờ:11
Phí khai thác (VNĐ):11.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:12 /KT
Ngày ban hành:23/7/2014
Tác giả:Phòng Kinh tế
Trích yếu nội dung:V/v: Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xã Thạch Môn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: