CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13760772
Đang truy cập:133
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Kinh tế - Hạ tầng thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:7
Hồ sơ số:29
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (tập 2) năm 2013
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:1055 /NV-XDCQ
Ngày ban hành:08/11/2013
Tác giả:Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đánh giá tiêu chí 18 (hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh) trong xây dựng nông thôn mới
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chương trình, Kế hoạch, Quy hoạch, Thống kê, B.Cáo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: