CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12970413
Đang truy cập:91
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Kinh tế - Hạ tầng thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:5
Hồ sơ số:25
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tổng kết công tác phòng chống bão lụt giảm nhẹ thiên tai năm 2012
Tờ số:46
Số lượng tờ:9
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:36 /KH-UBND
Ngày ban hành:03/5/2012
Tác giả:Ban phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn xã Thạch Đồng
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo tổng kết công tác PCBL-TKCN năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: