CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433637
Đang truy cập:191
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Kinh tế - Hạ tầng thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:5
Hồ sơ số:24
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tham mưu của Phòng Kinh tế năm 2012
Tờ số:1
Số lượng tờ:149
Phí khai thác (VNĐ):149.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2012
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Tập Quyết định tham mưu của phòng Kinh tế năm 2012
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: