CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459553
Đang truy cập:138
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Kinh tế - Hạ tầng thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:4
Hồ sơ số:20
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ Đề án xây dựng Nông thôn mới và và đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập các xã năm 2011
Tờ số:1
Số lượng tờ:24
Phí khai thác (VNĐ):24.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:337 /QĐ-SNN
Ngày ban hành:30/1/2011
Tác giả:Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Ban hành Đề cương Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã và đề cương đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chương trình, Kế hoạch, Quy hoạch, Thống kê, B.Cáo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: