CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428029
Đang truy cập:88
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Kinh tế - Hạ tầng thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:4
Hồ sơ số:19
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ quy hoạch xây dựng Nông thôn mới cấp xã năm 2011
Tờ số:1
Số lượng tờ:18
Phí khai thác (VNĐ):18.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:338 /QĐ-SNN
Ngày ban hành:30/1/2011
Tác giả:Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Ban hành Đề cương nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chương trình, Kế hoạch, Quy hoạch, Thống kê, B.Cáo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: