CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13042177
Đang truy cập:188
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Kinh tế - Hạ tầng thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:8
Hồ sơ số:34
Trích yếu hồ sơ:Thực hiện Đề án " Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tại dựa vào cộng đồng" Thành phố Hà Tĩnh năm 2014
Tờ số:20
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu:342 /GM-ĐA1002
Ngày ban hành:13/11/2014
Tác giả:Ban thường trực quản lý Đề án 1002 cấp tỉnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tập huấn cho nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp huyện thuộc Đề án 1002 "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" năm 2014
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Phòng chống LB; Khắc phục thiên tai; PCCC, CNCH

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: