CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12993717
Đang truy cập:128
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Kinh tế - Hạ tầng thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:10
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo kết quả thực hiện chương trình Kiên cố hoá kênh mương năm 2009
Tờ số:3
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:1307 /SNN-TL
Ngày ban hành:26/5/2009
Tác giả:Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kiên cố hóa kênh mương và xây dựng kế hoạch, tiến độ, nhu cầu kinh phí để kiên cố toàn bộ hệ thống kênh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: