CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13049699
Đang truy cập:206
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Kinh tế - Hạ tầng thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:8
Trích yếu hồ sơ:Giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá năm 2009
Tờ số:103
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:013 /GP-PKT
Ngày ban hành:07/12/2009
Tác giả:Phòng Kinh tế
Trích yếu nội dung:V/v: Cấp giấy phép kinh doanh cho hộ bà Hoàng Thị Liên (Số 298, đường Nguyễn Du, TPHT)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Hiệp hội, Doanh nghiệp, Công ty, Xí nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: