CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12470223
Đang truy cập:274
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Kinh tế - Hạ tầng thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:3
Hồ sơ số:18
Trích yếu hồ sơ:Kế hoạch đảm bảo nông nghiệp, thương mại dịch vụ và công nghiệp tác chiến khu vực phòng thủ của Thành phố Hà Tĩnh năm 2011
Tờ số:1
Số lượng tờ:9
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại:Kế hoạch
Số - ký hiệu:/KH-KT
Ngày ban hành:07/1/2011
Tác giả:Phòng Kinh tế
Trích yếu nội dung:Thuyết minh kế hoạch đảm bảo nông nghiệp tác chiến khu vực phòng thủ của Thành phố Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chương trình, Kế hoạch, Quy hoạch, Thống kê, B.Cáo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: