CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12438462
Đang truy cập:303
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND thành phố Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:99
Hồ sơ số:292
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do nhận chuyển quyền sử dụng tháng 6 năm 2014 (Tập 3) (Từ số 1600 - 1785)
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:1600 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/6/2014
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Cấp Giấy CNQSD đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do nhận chuyển quyền sử dụng cho ông (bà): Nguyễn Tường Thành, Trương Thị Ánh Nguyệt - Đ/c thửa đất: Xóm Tân Học, Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: