CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13039847
Đang truy cập:230
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:76
Hồ sơ số:308
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Chỉ thị của UBND tỉnh - Năm 2000
Tờ số:6
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:03 CT-UB
Ngày ban hành:08/3/2000
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu đến năm 2000 về trẻ em, tổng kết chương trình hành động Quốc gia vì Trẻ em1991-2000 & XD chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Y tế - DSKHHGĐ - BMTE - Phòng chống dịch bệnh

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: