CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13022889
Đang truy cập:150
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:UBND thành phố Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:101
Hồ sơ số:298
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Chỉ thị, Thông báo năm 2015
Tờ số:3
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Chỉ thị
Số - ký hiệu:01 /CT-UBND
Ngày ban hành:28/1/2015
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT, ATGT, trật tự đô thị dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: