CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12464704
Đang truy cập:171
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Khoa học và Công nghệ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Khoa học và Công nghệ
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:6
Hồ sơ số:20
Trích yếu hồ sơ:Đề tài Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chế biến mực ống lột da xuất khẩu năm 1992 - 1993
Tờ số:1
Số lượng tờ:22
Phí khai thác (VNĐ):22.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:16/7/1992
Tác giả:Công ty Thủy sản hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Dự án "Đầu tư vốn khoa học ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mực ống lột dự án xuất khẩu"
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoa học Công nghệ - CNTT

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: