CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13704414
Đang truy cập:456
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Sở Khoa học và Công nghệ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Khoa học và Công nghệ
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:6
Hồ sơ số:21
Trích yếu hồ sơ:Đề tài Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ, hành chính dập tắt bệnh nhiệt thán trâu bò và các hình thức tổ chức chỉ đạo phòng chống có hiệu quả nhất năm 1992 - 1994
Tờ số:14
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:126 /HĐKHCN
Ngày ban hành:22/9/1992
Tác giả:Hội đồng KH&CN
Trích yếu nội dung:Biên bản họp Hội đồng KHCN xét duyệt đề tài
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoa học Công nghệ - CNTT

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: