CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13695088
Đang truy cập:288
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Sở Khoa học và Công nghệ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Khoa học và Công nghệ
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:7
Hồ sơ số:28
Trích yếu hồ sơ:Đề tài Triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất cho hội viên phụ nữ năm 1996
Tờ số:3
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:45
Ngày ban hành:03/4/1996
Tác giả:Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Trích yếu nội dung:Thông báo số 1: Kết quả hưởng ứng phong trào "Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo" từ 7/3 đến hết ngày 30/3/1996
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoa học Công nghệ - CNTT

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: