CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13004720
Đang truy cập:162
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Khoa học và Công nghệ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Khoa học và Công nghệ
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:8
Hồ sơ số:30
Trích yếu hồ sơ:Đề tài nghiên cứu đánh giá tiềm năng nước mặt, nước dưới đất, khả năng sử dụng chúng trong sinh hoạt, trong phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh năm 1995 - 1998
Tờ số:1
Số lượng tờ:12
Phí khai thác (VNĐ):12.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:21/7/1995
Tác giả:Sở Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thuyết minh đề tài khoa học "Nghiên cứu đánh giá tiềm năng nước mặt, nước dưới đất, khả năng sử dụng chúng trong sinh hoạt, trong phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh"
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoáng sản - Tài nguyên - Môi trường

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: