CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13757887
Đang truy cập:135
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:24
Hồ sơ số:126
Trích yếu hồ sơ:Chỉ thị của UBND tỉnh - Năm 1994
Tờ số:1
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:Chỉ thị
Số - ký hiệu:01 /CT-UB
Ngày ban hành:20/1/1994
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Một số NV cấp bách trước mắt
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chương trình, Kế hoạch, Quy hoạch, Thống kê, B.Cáo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: