CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755178
Đang truy cập:295
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Khoa học và Công nghệ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Khoa học và Công nghệ
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:50
Hồ sơ số:168
Trích yếu hồ sơ:Đề tài Ứng dụng khoa học công nghệ chuyển giao một số giống lúa năng suất cao và xây dựng vùng lúa thâm canh tại huyện Can Lộc, Đức Thọ năm 2008 - 2009
Tờ số:1
Số lượng tờ:33
Phí khai thác (VNĐ):33.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2008
Tác giả:Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Lúa thuần
Trích yếu nội dung:Đề tài "Ứng dụng KHCN chuyển giao một số giống lúa năng suất cao và xây dựng vùng lúa thâm canh tại huyện Can Lộc, Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoa học Công nghệ - CNTT

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: