CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12984362
Đang truy cập:249
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Sở Khoa học và Công nghệ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Khoa học và Công nghệ
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:33
Hồ sơ số:124
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Văn bản đi tháng 2 năm 2012 (từ số 64 - 148)
Tờ số:2
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:65 /TB-SKHCN-KH
Ngày ban hành:01/2/2012
Tác giả:Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu triển khai KH & CN năm 2012 (Đề tài nghiên cứu ứng dụng một số giải pháp cải thiện độ phì nhiêu đảm bảo SX năng suất, chất lượng cao và bền vững tại Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoa học Công nghệ - CNTT

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: