CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12983953
Đang truy cập:266
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Sở Khoa học và Công nghệ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Khoa học và Công nghệ
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:33
Hồ sơ số:124
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Văn bản đi tháng 2 năm 2012 (từ số 64 - 148)
Tờ số:9
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:72 /TB-SKHCN-KH
Ngày ban hành:01/2/2012
Tác giả:Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu triển khai KH & CN năm 2012 ( Đề tài : nghiên cứu thử nghiệm kỹ thuật AMS1 chống chịu hạn trong canh tác một số cây mùa vụ hè thu của tỉnh Hà Tĩnh)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoa học Công nghệ - CNTT

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: