CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13694422
Đang truy cập:382
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Khoa học và Công nghệ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Khoa học và Công nghệ
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:51
Hồ sơ số:172
Trích yếu hồ sơ:Đề tài Đánh giá tài nguyên nước mặt trên đất liền tỉnh Hà Tĩnh phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững năm 2007 - 2008
Tờ số:1
Số lượng tờ:18
Phí khai thác (VNĐ):18.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:05/9/2007
Tác giả:Chi cục Thủy Lợi
Trích yếu nội dung:Thuyết minh đề tài Nghiên cứu KH&PTCN " Đánh giá tài nguyên nước mặt toàn tỉnh phục vụ chiến lược PTKTXH bền vững "
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoa học Công nghệ - CNTT

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: