CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11998957
Đang truy cập:97
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Sở Khoa học và Công nghệ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Khoa học và Công nghệ
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:51
Hồ sơ số:172
Trích yếu hồ sơ:Đề tài Đánh giá tài nguyên nước mặt trên đất liền tỉnh Hà Tĩnh phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững năm 2007 - 2008
Tờ số:27
Số lượng tờ:56
Phí khai thác (VNĐ):56.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2007
Tác giả:
Trích yếu nội dung:Tập Ý kiến nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài KHCN
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoa học Công nghệ - CNTT

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: