CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13694546
Đang truy cập:384
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Khoa học và Công nghệ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Khoa học và Công nghệ
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:49
Hồ sơ số:167
Trích yếu hồ sơ:Dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển mô hình kinh tế tổng hợp tại xã Yên Hồ, Đức Thọ năm 2007 - 2008
Tờ số:1
Số lượng tờ:17
Phí khai thác (VNĐ):17.000
Thể loại:Dự án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/5/2007
Tác giả:Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Thuyết minh dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển mô hình kinh tế tổng hợp"
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoa học Công nghệ - CNTT

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: