CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13022807
Đang truy cập:137
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Sở Khoa học và Công nghệ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Khoa học và Công nghệ
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:50
Hồ sơ số:170
Trích yếu hồ sơ:Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất giống và nuôi ong lấy mật tại huyện Vũ Quang năm 2007 - 2008
Tờ số:37
Số lượng tờ:12
Phí khai thác (VNĐ):12.000
Thể loại:Dự án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2007
Tác giả:Hội đồng KH&CN chuyên ngành
Trích yếu nội dung:Bản nhận xét
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoa học Công nghệ - CNTT

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: