CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13704057
Đang truy cập:405
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Khoa học và Công nghệ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Khoa học và Công nghệ
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:52
Hồ sơ số:173
Trích yếu hồ sơ:Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng cơ sở sản xuất giống nấm và chuyển giao công nghệ sản xuất nấm ăn - nấm dược liệu tại huyện Thạch Hà năm 2004 - 2009
Tờ số:1
Số lượng tờ:21
Phí khai thác (VNĐ):21.000
Thể loại:Dự án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/3/2004
Tác giả:Trung tâm chuyển giao Khoa học và Công nghệ
Trích yếu nội dung:Dự án " Ứng dụng KH&CN xây dựng cơ sở SX giống nấm và chuyển giao CNSX nấm ăn - nấm dược liệu tại huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh"
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoa học Công nghệ - CNTT

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: