CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13023126
Đang truy cập:172
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Sở Khoa học và Công nghệ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Khoa học và Công nghệ
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:52
Hồ sơ số:173
Trích yếu hồ sơ:Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng cơ sở sản xuất giống nấm và chuyển giao công nghệ sản xuất nấm ăn - nấm dược liệu tại huyện Thạch Hà năm 2004 - 2009
Tờ số:44
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Dự án
Số - ký hiệu:638 CV/UB
Ngày ban hành:08/9/2004
Tác giả:UBND huyện Thạch Hà
Trích yếu nội dung:V/v: Thẩm định giá mua sắm tài sản
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoa học Công nghệ - CNTT

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: