CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12398416
Đang truy cập:400
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Sở Khoa học và Công nghệ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Khoa học và Công nghệ
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:52
Hồ sơ số:174
Trích yếu hồ sơ:Đề tài Nghiên cứu phát triển nghề thủ công mỹ nghệ xuất khẩu từ nguyên liệu mây tre tại huyện Kỳ Anh năm 2007 - 2009
Tờ số:57
Số lượng tờ:12
Phí khai thác (VNĐ):12.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:06/12/2007
Tác giả:Hội đồng KH&CN chuyên ngành xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu KH&PTCN
Trích yếu nội dung:Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài NC KH&PTCN
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoa học Công nghệ - CNTT

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: