CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12465153
Đang truy cập:147
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Khoa học và Công nghệ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Khoa học và Công nghệ
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:52
Hồ sơ số:175
Trích yếu hồ sơ:Đề tài Nghiên cứu định hướng bảo tồn và và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Hà Tĩnh năm 2007 - 2009
Tờ số:1
Số lượng tờ:27
Phí khai thác (VNĐ):27.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2007
Tác giả:Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học đề tài " NC, định hướng bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn Hà Tĩnh"
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoa học Công nghệ - CNTT

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: