CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9942877
Đang truy cập:339
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Sở Khoa học và Công nghệ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Khoa học và Công nghệ
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:53
Hồ sơ số:178
Trích yếu hồ sơ:Đề tài Đánh giá trữ lượng, chất lượng và mức độ nhiễm mặn các mỏ cát vùng đồng bằng ven biển Hà Tĩnh năm 2008 - 2009
Tờ số:3
Số lượng tờ:60
Phí khai thác (VNĐ):180.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/3/2008
Tác giả:Trung tâm Kiểm định chất lượng Công trình xây dựng
Trích yếu nội dung:Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án cấp tỉnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoa học Công nghệ - CNTT

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: