CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9942332
Đang truy cập:289
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Sở Khoa học và Công nghệ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Khoa học và Công nghệ
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:54
Hồ sơ số:179
Trích yếu hồ sơ:Đề tài Đánh giá chế phẩm vi sinh xử lý môi trường ao nuôi tôm sản xuất tại Hà Tĩnh năm 2008 - 2009
Tờ số:2
Số lượng tờ:21
Phí khai thác (VNĐ):63.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/4/2008
Tác giả:Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học - Công nghệ
Trích yếu nội dung:Thuyết minh dự án "Đánh giá hiệu quả chế phẩm vi sinh xử lý môi trường ao nuôi tôm sản xuất tại Hà Tĩnh"
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoa học Công nghệ - CNTT

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: