CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12064222
Đang truy cập:204
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:29
Hồ sơ số:193
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Văn bản đi tháng 2 - 3 (Từ số 51 - 148)
Tờ số:3
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:52 /TT/UB-GTXD
Ngày ban hành:11/2/2003
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Xin phê duyệt báo cáo đầu tư xây dựng trường cao tầng: Trường Tiểu học Mỹ Lộc và trường Tiểu học xã Phú Lưu - huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: