CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13745137
Đang truy cập:116
Số TT:56
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:29
Hồ sơ số:193
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Văn bản đi tháng 2 - 3 (Từ số 51 - 148)
Tờ số:0
Số lượng tờ:16
Phí khai thác (VNĐ):16.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:108 /BC/UB-VX
Ngày ban hành:10/1/2003
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Tổng kết quá trình thực hiện mục tiêu PCGDTHCS
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: