CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12988482
Đang truy cập:72
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:8
Hồ sơ số:51
Trích yếu hồ sơ:Công văn của UBND tỉnh tháng 4 - Năm 1992
Tờ số:11
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:257 CV/UB
Ngày ban hành:03/4/1992
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Cho phép ông Hoàng Biểu đến Viện Địa lý và Cải tạo môi trường của Ba Lan để trao đổi thông tin về vấn đề MT và đề nghị BNV, BNG và các cơ quan hữu quan giúp đỡ ông trong việc thực hiện các thủ tục xuất cảnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Hợp tác Q.tế, XKLĐ, C.tác ngoài nước, Thị thực

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: