CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12985581
Đang truy cập:244
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:33
Hồ sơ số:213
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Chỉ thị
Tờ số:11
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Chỉ thị
Số - ký hiệu:12 CT.UB
Ngày ban hành:20/12/2004
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác kiểm kê kinh tế HTX sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp ở các xã , thị trấn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: